Jump to content

Regulamin Państwowej Straży Pożarnej


Recommended Posts

NUK8RKX.png.70825e473fb693bdd78495739a867663.png

Regulamin frakcji Państwowa Straż Pożarna.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2021r.

 

1. Postanowienie ogólne.

1.1 Każdy strażak ma obowiązek zapoznać się z regulaminem frakcji jeżeli chce pełnić służbę w straży pożarnej.

1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z nie przestrzegania go.

1.3 Cywil, który nie jest zatrudniony w straży pożarnej ma zakaz "zwiedzania" budynku koszar bez zezwolenia  najwyższego stopnia przebywającego na służbie.

1.4 Strażak wchodząc na służbę powinien przesiadywać na kanałach frakcji na komunikatorze Discord.

1.5 Strażak, który będzie zmuszany do wykonywania RP bez odpowiedniego wezwania pod panelem ma prawo odstąpić od jego wykonywania.

1.6 Straż Pożarna to nie fast taxi i nie podwiezie was na sygnałach do pracy.

 

2. Obowiązki i prawa strażaka.

2.1 Każdy strażak wchodząc na służbę powinien odpowiednio zakomunikować tą czynność na chacie służbowym.

2.1 Każdy strażak ma obowiązek do godnego reprezentowania frakcji podczas pełnienia służby, jak i poza nią.

2.3 Każdy strażak ma obowiązek do wyrobienia normy tygodniowej 300 minut.

2.4 Każdy strażak ma obowiązek do poszanowania munduru służbowego.

2.5 Każdy strażak ma obowiązek do wyjazdu na każde zgłoszenie, które zobaczy pod panelem zgłoszeń.

2.6 Każdy strażak ma obowiązek do stawienia się na spotkania zapowiedziane przez zarząd frakcji. Ma prawo do niestawienia się na spotkanie, gdy zgłosi to w odpowiednim dziale JRG.

2.7 Każdy strażak ma obowiązek zgłoszenie nieodpowiedniego zachowania innego strażaka podczas pełnienia służby.

2.8 Każdy strażak ma obowiązek do podporządkowania się wyższemu stopniowi, lub przełożonemu.

2.9 Strażak ma prawo do zdjęcia innego strażaka ze służby, w przypadku gdy ten łamie regulamin frakcji. Osoba zdejmująca ma obowiązek posiadania wyższego stopnia od osoby zdejmowanej ze służby.

2.10 Każdy strażak w przypadku chwilowego odejścia od komputera ma obowiązek zgłoszenia tzw. "Przerwy" na chacie frakcyjnym.

2.11 Strażak ma prawo do urlopu raz w miesiącu i taki urlop nie może być dłuższy niż 7 dni. W okresie wakacyjnym urlop może wynosi 10 dni.

2.12 Strażak ma prawo do pomocy innemu graczowi gdy zna odpowiedź.

 

3. Zakazy podczas pełnionej służby jak i poza nią.

3.1 Strażak ma zakaz korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.

3.2 Zakazuje się załatwiania spraw prywatnych podczas pełnienia służby.

3.3 Strażak ma zakaz wchodzenia na służbę w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem narkotyków, czy innych środków odurzających.

3.4 Strażak ma zakaz robienia toxic rp na terenie koszar pt. " /me podłącza tłumice do LSN"

3.5 Zakazuje się używania niestosownych animacji w kierunku graczy, lub innych frakcji.

3.6 Strażak nie powinien mieć złej opinii wśród pracowników innych frakcji. 

3.7 Zakazuje się tworzenia toksycznej atmosfery wśród członków frakcji.

3.8 Zakazuje się zniewagi innych funkcjonariuszy w miejscu publicznym.

 

4. System karania.

4.1 Ukarany może zostać strażak, który łamie regulamin frakcji.

4.2 Wobec strażaka nie zostanie wyciągnięta kara w przypadku, gdy kara nie jest dłuższa niż 24 godziny.

4.3 Strażak może zostać ukarany w następujący sposób:

Czynność pozasłużbowa (Bieganie dookoła koszar wchodzi w grę.)

  • Rozmowa dyscyplinarna.
  • Ostrzeżenie pisemne/słowa.
  • Zawieszenia na okres X dni.
  • Degradacja na niższy stopień służbowy.
  • Zwolnienia dyscyplinarnego.

4.4 Podchorąży ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, który otrzyma karę powyżej 6 godzin zostaje zwolniony ze struktur SGSP.

 

5. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

5.1 Podchorąży ma obowiązek zapytania wyższego stopnia o pozwolenie na wejście na służbę.

5.2 Podchorąży ma prawo wejść bez pytania na  słuzbę w godzinach 22:00 - 06:00

5.3 Podchorążowie mają prawo wyjazdu do wezwania za pozwoleniem strażaków pełnoprawnych z JRG.

5.4 Podchorąży ma prawo podejść do egzaminu końcowego w przypadku minimalnej frekwencji na szkoleniach ( 75% ).

5.5 Podchorąży ma obowiązek przebywania na swoich koszarach.

 

6. Pojazdy służbowe.

6.1 Za odpowiednie wyposażenie samochodu odpowiada kwatermistrz.

6.2 Każdy pojazd służbowy w przypadku wyjazdu do zdarzenia powinien być zgłoszony.

6.3 Pojazd po skończonych działaniach powinien przyjechać naprawiony w 100% i zatankowany minimum w 90 litrach.

6.4 Kierować pojazdem  może osoba, która posiada: Zdane prawo jazdy kat. C + wkładka.

6.5 Kierowca powinien stosować się do Kodeksu Ruchu Drogowego w przypadku, gdy pojazd nie jest jako uprzywilejowany.

6.6 Pojazd po powrocie do koszar powinien być sprawdzony pod względem sprzętu, czy żaden nie uległ awarii. W przypadku  wykrycia jakiegoś uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do kwatermistrza.

6.7 Kierowcy zakazuje się nadużywania sygnałów świetlnych, oraz dźwiękowych w pojeździe bez  uzasadnionego powodu.

 

7. Powroty do frakcji.

7.1 Powrót do frakcji może napisać strażak, który posiadał stopień Starszego Strażaka.

7.2 Powrót do frakcji można pisać od upłynięcia 14 dni od odejścia.

7.3 Powrotu do frakcji nie może pisać osoba, która została zwolniona dyscyplinarnie.

7.4 Powrót do frakcji będzie wiązał się zawsze z niższym stopniem służbowym, niż tym który się miało przed odejściem.

 

8.  Dyspozytornia, oraz zgłaszanie naszych czynności.

8.1 W pokoju dyspozytora może przesiadywać jedna osoba.

8.2 Strażak, który chciałby pełnić funkcję dyspozytora musi zdać poprawnie egzamin na tą funkcję.

8.3 Dyspozytor ma obowiązek znajomość podziału bojowego frakcji, samochodów, oraz ich przeznaczenia.

8.4 Dyspozytor ma obowiązek dysponowania odpowiednimi siłami i środkami każdego zdarzenia, które wpłynie do panelu zgłoszeń.

Opracowanie regulamin: @BlueR
Nie kopiujemy na inne fora.

 

Edited by BlueR
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...