Jump to content

Regulamin Straży Miejskiej San Andreas


Recommended Posts

smsa.thumb.png.e350a038c060539849d816a53ea3e220.png

 

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ SAN ANDREAS

❱❱❱ 1. Postanowienia ogólne. ❰❰❰

1.1. Niniejszy regulamin jest własnością frakcji Straż Miejska San Andreas (w skrócie SMSA) działającej na serwerze Modern Stories, a jego kopiowanie lub udostępnianie jest zabronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.2. Nieznajomość regulaminu lub jego niezrozumienie nie zwalniają gracza z obowiązku jego przestrzegania.
1.3. Akceptacja regulaminu odbywa się w momencie stworzenia konta na serwerze i dotyczy każdego niezależnie czy jest on pracownikiem Straży Miejskiej.
1.4. Wszelkie problemy związane z nieścisłościami, wątpliwościami lub błędami w tym regulaminie powinny być natychmiast zgłaszane do zarządu frakcji, którego skład odnaleźć można tutaj.
1.5. W przypadku zaistnienia problemu, którego regulamin nie przewiduje, ostateczną decyzję ma zarząd frakcji.
1.6. Regulamin w każdej chwili może zostać zmieniony, o czym może (lecz nie musi) pojawić się stosowna informacja w odpowiedzi do tego tematu.

❱❱❱ 2. Prawa, zakazy i obowiązki pracowników frakcji. ❰❰❰

2.1. Każdy pracownik frakcji zobowiązany jest przestrzegać wszystkich regulaminów serwera.
2.2. Obowiązkiem pracowników frakcji jest wyrabianie tygodniowej normy wynoszącej 3 godziny.
2.3. Pracownik frakcji ma obowiązek godnego reprezentowania jej w trakcie służby i poza nią - wszelkie odwalanie lub nieprzestrzeganie regulaminów serwera będzie karane.
2.4. Pracownik SMSA powinien poprawnie posługiwać się językiem polskim i przestrzegać zasad interpunkcji oraz ortografii.
2.5. Pracownik ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwutygodniowego urlopu jeden raz na dwa miesiące (jedynie od początku do końca tygodnia rozliczeniowego), gdy jego nieobecność obejmuje przynajmniej jeden cały tydzień rozliczeniowy (zobacz pkt. 6.3). Taka informacja powinna trafić do zarządu przed końcem poprzedniego okresu rozliczeniowego.
2.7. Pracownik ma obowiązek wykonywania czynnej służby, wyjątek stanowi maksymalnie pięciominutowa przerwa zgłoszona uprzednio na częstotliwości frakcyjnej.
2.8. Pracownik nie może wykonywać czynności, z których nie został przeszkolony. 
2.9. W trakcie służby pracownik zobowiązany jest przestrzegać zasad Kodeksu Ruchu Drogowego, który znajduje się w materiałach szkoleniowych. Wyjątek stanowi jazda pojazdem uprzywilejowanym, podczas której funkcjonariusz ma prawo do ich naginania z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.10. Podczas pełnienia służby pracownik musi być obecny na jednym z głosowych kanałów frakcyjnych na serwerowym Discordzie.
2.11. Pracownik frakcji powinien regularnie sprawdzać frakcyjny dział na forum oraz informacje zawarte na Discordzie.

❱❱❱ 3. Pojazdy frakcyjne. ❰❰❰

3.1. Straż Miejska San Andreas posiada własną flotę pojazdów, w której każdy pojazd ma swoje zastosowanie.
3.2. Pracownik SMSA nie może korzystać z pojazdu, do którego nie zdobył odpowiednich uprawnień.
3.3. Każdy wyjazd/powrót powinien być odpowiednio zgłoszony na częstotliwości frakcyjnej.

3.4. Po skorzystaniu z pojazdu pracownik frakcji powinien go naprawić, zatankować i odstawić na właściwie miejsce. Niewykonanie tych czynności należy zgłosić w specjalnym temacie na forum.
 

❱❱❱ 4. Struktura frakcji. ❰❰❰

4.1. Straż Miejska San Andreas jest służbą mundurową, więc obowiązuje w niej hierarchia i dyscyplina.
4.2. We frakcji wyróżniamy 14 rang podzielonych na korpusy:

• Zarząd •

Komendant
Zastępca Komendanta
Naczelnik

• Korpus Inspektorów •

Zastępca Naczelnika
Starszy Inspektor
Inspektor
Młodszy Inspektor

• Korpus Specjalistów •

Starszy Specjalista
Specjalista
Młodszy Specjalista

• Korpus Strażników •

Starszy Strażnik
Strażnik
Młodszy Strażnik

• Akademia •

Aplikant

4.3. Dodatkową strukturą SMSA jest Korpus Szkoleniowców, którego zadaniem jest szkolenie i późniejsze egzaminowanie pracowników.

❱❱❱ 5. Rekrutacja i akademia. ❰❰❰

5.1. Rekrutacja w struktury Akademii Straży Miejskiej San Andreas (w skrócie ASMSA) odbywa się w przypadku braków w składzie, a o jej przeprowadzeniu decyduje zarząd frakcji.
5.2. Osoby przyjęte w rekrutacji otrzymują niepełnoprawną rangę Aplikanta i biorą udział w szkoleniach mających na celu przygotowanie ich do pełnienia służby na stopniu Młodszego Strażnika.
5.3. Pracownik Akademii nie może wykonywać czynności, z których nie został przeszkolony.
5.4. Akademia kończy się egzaminem, do którego podejść można po odbyciu wszystkich szkoleń, a jego wynik decyduje o dalszym pozostaniu we frakcji.

❱❱❱ 6. System kar i wynagrodzeń. ❰❰❰

6.1. Wewnątrz frakcji obowiązuje specjalny system karania za nieprzestrzeganie regulaminu.
6.2. Wyróżniamy 6 typów kar:

• ostrzeżenie słowne,
• ostrzeżenie pisemne,
• rozmowa dyscyplinarna,
• zawieszenie,
• zwolnienie dyscyplinarne,
• zwolnienie dyscyplinarne bez możliwości udziału w rekrutacji.

6.3. Każdy pracownik frakcji otrzymuje cotygodniowe wynagrodzenie pieniężne za przepracowane godziny, jego wysokość zależna jest od rangi. Tydzień rozliczeniowy trwa od niedzieli do soboty.
6.4. Za dodatkowe zasługi pracownik może zostać wynagrodzony premią pieniężną lub pochwałą.

 

Autorem regulaminu jest @|SMSA|Yukine. Ostatnia zmiana: 22.09.2023

 

Edited by Mikouaj
Link to comment
Share on other sites

AKTUALIZACJA REGULAMINU - 05.10.2021

• Poprawiono literówki i błędy estetyczne.
• Treść punktu 1.6 została zmieniona, brzmi on teraz: 
Regulamin w każdej chwili może zostać zmieniony, o czym może (lecz nie musi) pojawić się stosowna informacja w odpowiedzi do tego tematu.
• Dodano punkt regulaminu 2.10 o treści:
Podczas pełnienia służby pracownik musi być obecny na jednym z głosowych kanałów frakcyjnych na serwerowym Discordzie.
• Dodano punkt regulaminu 2.11 o treści:
Pracownik frakcji powinien regularnie sprawdzać frakcyjny dział na forum oraz informacje zawarte na Discordzie.

Edited by |SMSA|Yukine
Link to comment
Share on other sites

ZMIANY I ZASTĘPSTWA W REGULAMINIE DNIA 29.04.2023

Punkt 2.10 Zwalniam z przymusowej obecności na kanale głosowym Discord.

Punkt 3.2 Jedynie za pozwoleniem odpowiedniej osoby z Zarządu.

Punkt 3.3 Wyjątkiem do zobowiązania pracownika, jest brak graczy na serwerze.

  • Lubię to 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...