Jump to content

Redakcja Modern News - Regulamin


Recommended Posts

Break.
This post was recognized by Break.!

Destruktor was awarded the badge 'Świetny content' and 50 points.

Logo.png.682615c5d505d17afc3ec00ba4742ee6.png

 

 

 

Regulamin redakcji

Pasek_.png.dcfe09ba99fa144546d8b142252cf521.png

1. Postanowienia wprowadzające.

 1. Każdy członek Redakcji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Każdorazowe złamanie regulaminu przez Pracownika, będzie odpowiednio egzekwowane. 
 4. Członkowie Redakcji mają obowiązek godnego reprezentowania grupy i serwera oraz zachowania kultury osobistej w stosunku do innych graczy.
 5. Każdy członek Redakcji zobowiązany jest do czynnego udziału w życiu Redakcji, serwera oraz forum, jak i dołączenia na serwer Discord Redakcji.
 6. Członkowi Redakcji zakazuje się przynależności do biznesu/frakcji na innym serwerze lub czynnego uczestniczenia w ich życiu.
 7. Każdą otrzymaną karę serwerową należy zgłosić na Discordzie Redakcji w czasie nie dłuższym, niż 3 godziny od jej otrzymania.
 8. a) Niezgłoszenie otrzymania kary serwerowej będzie skutkowało otrzymaniem minusa.
 9. Każdy Pracownik grupy może zostać awansowany na rangę wyższą, niż ma obecnie.
 10. Każdy Pracownik grupy może zostać ukarany w przypadku złamania regulaminu Redakcji, według następującego systemu:
  - ostrzeżenie,
  - minus,
  - rozmowa dyscyplinarna,
  - zawieszenie,
  - degradacja,
  - wydalenie.

   
 11. Zarząd Redakcji zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w dowolnym momencie z obowiązkiem poinformowania o tym społeczności.

 

2. Postanowienia dotyczące Akademii Redakcji.

 1. Aby dołączyć w szeregi Redakcji, należy złożyć podanie w otwartej rekrutacji. Nie obowiązują żadne określone wymogi.
 2. Aby ukończyć Akademię, należy uczestniczyć przynajmniej w dwóch szkoleniach.
 3. Aby ukończyć Akademię, należy podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego nie później, niż 7 dni od ostatniego szkolenia.
 4. Aby ukończyć Akademię z wynikiem pozytywnym, należy zdać egzamin teoretyczny na minimum 80% oraz zdobyć min. 7/10 punktów za część praktyczną.
 5. Aplikant, który otrzyma karę serwerową w postaci wyciszenia, zostanie zwolniony dyscyplinarnie z szeregów Redakcji.

 

3. Publikowanie materiałów.

 1. Przed publikacją materiału (artykułu/wywiadu/gazetki) przez Redaktora, dany materiał musi przejść obowiązkową autoryzację w wyznaczonym do tego dziale.
  - Tym samym zakazuje się publikacji materiału przed wykonaniem autoryzacji.

   
 2. Redaktor w swoich materiałach ma obowiązek posługiwania się poprawną polszczyzną, stosowaniem zasad ortografii, interpunkcji, itp.
 3. Zakazuje się stosowania w swoich materiałach wulgaryzmów, treści rasistowskich, pornograficznych oraz obrażania innych osób.
 4. Zakazuje się dokonywania plagiatu zawartości z innych artykułów, stron internetowych, itp. Wyjątkiem jest podanie źródeł użytych materiałów.

 

4. System wypłat.

 1. Każdy Pracownik za swoją pracę w Redakcji, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości zależnej od stopnia.
 2. Wypłaty przyznawane są przez Zarząd Redakcji, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Redaktorzy mogą otrzymać premie za wykonane dodatkowe materiały, ponad obowiązkową normę.
 4. Szczegółowe informacje o wypłatach (zarobki) wypisane są w zamkniętym dziale, do którego dostęp mają Pracownicy Redakcji.

 

5. Zasady korzystania z pojazdów grupowych.

 1. Każdy pojazd jest dostępny dla członka redakcji od odpowiedniej rangi.
 2. Z pojazdów grupowych można korzystać jedynie podczas służby.
 3. Redaktor korzystający z danego pojazdu, ma obowiązek znać jego pełne wyposażenie, określone w materiałach szkoleniowych.
 4. Redaktor korzystający z pojazdu ma obowiązek stosować się do kodeksu ruchu drogowego obowiązującego na serwerze.
 5. Pojazdy grupowe służą do wyjazdu na patrol okolicy, wydarzenia specjalne oraz zgłoszenia.
  - Tym samym pojazdy nie służą do załatwiania swoich prywatnych spraw.

   
 6. Każdy pojazd odstawiony na bazę powinien być zatankowany minimum do połowy baku oraz naprawiony wizualnie.

Pasek_.png.dcfe09ba99fa144546d8b142252cf521.png

Data ostatniej aktualizacji: 09.02.2023

Autorem regulaminu jest: @Destruktor
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.

Edited by Destruktor
Aktualizacja.
 • Lubię to 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...